Steppingstone 1: Broedplaats voor korte verhalen van kwaliteit

Ik denk dat er verschillende “steppingstones” nodig zijn om structureel verbetering te krijgen in het werk dat in Nederland geschreven wordt. En dat er in Nederland nog steeds gaten zijn in het groeipad dat voor een schrijver beschikbaar zou kunnen zijn.

Verder denk ik dat het korte verhaal cruciaal is voor de ontwikkeling van een schrijver.

 1. Het is overzichtelijk
 2. Het dwingt tot concreetheid in een kort tijdsbestek (vergeleken met een roman of novelle)
 3. Het geeft ruimte voor experimenten
 4. Ze zijn redelijk snel te produceren
 5. Ze zijn redelijk snel te lezen
 6. De hoeveelheid tijd voor terugkoppeling (door lezers) blijft overzichtelijk
 7. Ze maken het mogelijk om binnen vrij korte tijd, met snelle rondes per verhaal te werken aan hele specifieke ontwikkelpunten per schrijver.

Broedplaats

Hoe kan een broedplaats voor korte verhalen er uit zien?

 1. Selectie / uitnodiging — Selecteer een beperkte groep schrijvers en nodig ze uit voor dit traject. Schrijvers die:
  1. Iets unieks tonen / talent hebben / fris voelen / belofte tonen
  2. Willen werken
  3. Willen verbeteren
  4. Willen doorbreken
 2. Traject — Ga een traject in van een jaar, waarin per schrijver 5 afgeronde en publiceerbare verhalen worden geproduceerd.
 3. Feedback — Geef elke schrijver feedback, in maximaal 3 ronden per verhaal, van 2 personen per ronde, door ervaren mensen die kwalitatief goede feedback kunnen leveren.
 4. Publiceer — Publiceer het beste werk dat uit dit traject komt.
 5. Herhaal — Herhaal dit traject in het nieuwe jaar.

Verwachting naar schrijvers

Dit is de verwachting naar de schrijvers

 1. Kort — Elk verhaal is minimaal 2000 woorden en maximaal 8000 woorden lang.
 2. Afgerond — Het verhaal staat op zichzelf, kan onderdeel zijn van een grotere wereld, maar heeft een helder en zelfstandig begin en een afgerond einde.
 3. Volwassen — Geschreven voor volwassenen.
 4. Hedendaags — Met gebruikmaking van ideeën en ontwikkelingen van nu.
 5. Eigen draai / eigen stem — Geschreven met een duidelijk eigen draai aan het thema of onderwerp.
 6. Productie — De schrijver produceert minimaal 5 verhalen per jaar.
 7. Feedback  — De schrijver geeft gestructureerde feedback over de verhalen van anderen.

Verdere invulling

 1. Feedback — Op elk verhaal wordt feedback geleverd.
 2. Garantie — Uit die productie wordt gegarandeerd en minimaal één verhaal gepubliceerd.
 3. Voorwaarde — Voorwaarde is dat deze verhalen grondig geredigeerd zijn en geredigeerd worden door de schrijver, naar aanleiding van aanwijzingen vanuit de feedback.
 4. Focus — De focus in dit traject is de volgende:
  1. Kwaliteit — De lat zo hoog mogelijk te leggen
  2. Uitdaging — De schrijver uit te dagen meer te doen en verder te gaan dan hij / zij gewend is.
  3. Routine — Om routine te krijgen in het schrijven en redigeren.
  4. Buitenland — Om een dusdanig niveau te bereiken dat deze verhalen ook buiten Nederland een publiek kunnen vinden.

Aandachtspunten

Ik denk dat de volgende aandachtspunten belangrijk zijn :

 1. Wereldbouw — Is deze grondig? Is zichtbaar dat de schrijver research heeft gedaan? Heeft nagedacht over consequenties van elementen en gebeurtenissen die geintroduceerd worden?
 2. Personages — Zijn deze geloofwaardig? Zijn het mensen met diepgang en individuele wensen, noodzaken, drijfveren, idealen, persoonlijke waarden en persoonlijkheden? Hebben ze een leven buiten het verhaal om? Is dat zichtbaar? Zijn hun handelingen logisch op basis van hun persoonlijkheid, karakter, ervaring en ervaringen uit hun persoonlijke verleden? Kan het nog interessanter? Is het teveel over de top?
 3. Actie — Gebeuren er dingen in het verhaal / is er actie? Gaan mensen tot actie over? Is die actie geloofwaardig, goed gedoseerd en logisch binnen het verhaal en binnen de verhaalwereld? Kan het meer? Is het te veel?
 4. Plot — Is het plot consistent en in evenwicht? Komt alles uit de verf? Is de volgorde van gebeurtenissen de meest optimale? Zijn er plotgaten? Onmogelijkheden? Dingen die wel geschreven worden maar niet logisch zijn of zelfs onmogelijk?
 5. Verhaal — Hoe loopt het verhaal als geheel? Leest het lekker weg? Wekt het nieuwsgierigheid? Vraagt het naar meer? Daagt het mij als lezer uit? Is het spannend? Saai?
 6. Stijl — Hoe lopen de zinnen? Vloeiend? Hakkelend? Ben ik een opsomming aan het lezen, of een echt verhaal? Hoe is het woordgebruik? Mooi? Saai? te simpel? Te complex?
 7. Lef — Durft de schrijver grenzen te overschrijden? Durft de schrijver een stap verder te gaan? Een stap gruwelijker? Een stap groter? Een stap meer experimenteel? Zien we speelsheid in het schrijven zelf? Een verkenning van ongewone verhaal- en vertelvormen?
 8. Coherentie — Hoe hermetisch is het verhaal? Hoe goed hangen alle onderdelen samen? Is dit verhaal los zand, of is elk verhaalonderdeel grondig met elk ander verhaalonderdeel verbonden?
 9. Frisheid — Hoe fris zijn de verhalen en de uitwerking van ideeen? Lazen we dit 10, 20, 50 en 100 jaar geleden ook al, of is er een nieuwe draai aan het idee gegeven?
 10. Anti-stereotypical — Breekt de schrijver alle stereotypes? Zien we echte personen? Unieke en mooie personages, ongeacht komaf, voorkeuren en overtuigingen? Of word elk mogelijk stereotype over mannen, vrouwen, binnenlanders, buitenlanders, criminelen, huisvrouwen, seksueel actieve, seksueel inactieve, religieuze, niet religieuze, heteroseksuele, homoseksuele en biseksuele mensen –en zo voorts– klakkeloos herhaald?
 11. Bewustzijn van de realiteit — Zien we in de verhalen, gebeurtenissen, handelingen en beweegredenen van personages een duidelijk bewustzijn van de schrijver over de realiteit rondom hem of haar? Of is alles maar lukraak aan elkaar verzonnen? Zien we huidige (politieke, sociale, economische, klimatologische ..) ontwikkelingen terug? Zijn die onderwerpen actueel? Dingen die de krant halen, of die juist de krant zouden moeten halen?
 12. Eigen stem / eigen draai — Zien we hier een schrijver die aan al deze elementen een eigen draai kan geven? Iets dat uniek is? Iets dat eigen is aan de schrijver? Een bepaalde manier van denken? Een bepaalde humor? Een bepaald gevoel voor horror? Een bepaalde grondigheid? Een bepaald vermogen om complexe dingen juist heel simpel neer te zetten? Een vermogen om complexe verhalen te vertellen? Iets anders?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s