Een paar gedachten over terreur

Volgens sommigen in mijn tijdlijn zijn de gebeurtenissen in Parijs het begin van een oorlog. En ik denk dat zij niet de enigen zijn die dat denken.

Verder duikt er (gelukkig) links en rechts een screenshot op waarin gesteld wordt dat de vluchtelingen uit Syrie EXACT DAT ontvluchten wat vrijdag in Parijs is gebeurd.

Eerder deze week werd in vrij vage berichtgeving gesteld dat de vluchtelingenproblematiek druk geeft op de Europese unie en iets over grensbewaking en dan iets met oorlog. Ik begreep het in ieder geval niet.

Democratie en vrijheid

Democratie en vrijheid zijn rete-moeilijke concepten. Het vereist namelijk samenwerking, openheid en helderheid. Openheid in wat je doet, wilt en de dingen die je niet wilt. Helderheid in de bewoordingen daarvan.

Terreur en angst

Terreur en angst zijn twee middelen om die openheid te beschadigen. Angst blokkeert. Het blokkeert communicatie. Het blokkeert een open en frisse blik.

Terreur is een middel om die angst leven te geven. “Ik kom langs en vermoord je kind of je hele familie als je niet betaalt” is bijvoorbeeld een van de klassieke manieren van afpersing. Want we zijn kwetsbaar. En we willen niet dat onze naasten geraakt gaan worden.

Die angst geeft macht. Macht aan een minderheid die daardoor kan doen wat het wil. Die angst geeft echter niet alleen macht aan de afpersers, maar ook aan de zittende regering, Of dat nu lokaal is, of landelijk.Jouw angst houdt je klein. Onze angst zorgt ervoor dat we geen actie ondernemen. En bijvoorbeeld een halt brengen aan de bron van de terreur.

Het nut en de rol van de zondebok

Binnen dit mechanisme speelt de zondebok een cruciale rol. De angst (en de frutratie en de stress en de woede en het gevoel van machteloosheid) moet ergens heen. Het heeft een kanaal nodig.

Maar (in het geval van groepen als ISIS) een zondebok helpt ook om de haat te kanaliseren naar één punt, om één specifieke vijand te maken.

Voor ISIS zelf is dat bijvoorbeeld, mogelijk en waarschijnlijk “het Westen”. Voor veel Europeanen kan dat “de Islam” zijn, of “de moslims”.

Elke aanslag die het ISIS pleegt (en ISIS is niet uniek in deze strategie) heeft tenminste een tweeledig nut voor het ISIS:

  1. Het polariseert ons en het polariseert ons denken in een “wij tegen zij” houding, wat weer voedingsbodem geeft voor een nieuwe vlaag van racisme en ondere andere groen licht geeft voor wat in de US zo netjes “: racial profiling” wordt genoemd: het apart nemen van mensen die mogelijk verdacht zijn omdat ze dezelfde uiterlijke kenmerken hebben als de terroristen die die aanslagen pleegden
  2. Het geeft de haatcampagnes binnen de eigen ISIS achterban nieuwe voeding, omdat elke aanslag wel iets aantoont: “de zwakte van de westerse wereld”, “de haat van de westerse wereld tegen moslim-mensen” als niet-moslims zich vijandiger gaan opstellen tegen mensen die (mogelijk) één van de moslim-geloven aanhangen, en zo voorts.

De strategie van de angst

Angst is een wapen. Even reeel als bommenwerpers en sluipschutters. Effectiever omdat zelfs een kleine groep van zes tot tien man een heel land een moment tot stilstand kunnen brengen.

De grootste winst van de terreurcampagnes van het ISIS (en andere partijen als het ISIS) bestaat uit een wereld waarin elke bewoner van de landen die op de doelwitlijsten staan, een verdachte wordt, elke bewoner wordt gezien als een mogelijke terrorist, de politie en de regering zich vijandig gaat opstellen tegen de eigen achterban door maatregelen die leiden tot minder en minder rechten.

ISIS (en elke tereurorganisatie als ISIS) wint zodra een democratisch land met zekere vrijheden, die vrijheden gaat beperken en zodra een democratisch land, bepaalde mensen met een bepaalde achtergrond of een bepaald uiterlijk in een bepaalde hoek gaat drukken, inplaats van de dialoog aan te gaan en binnen de eigen grenzen op humane wijze de overgebleven problemen gaat oplossen.

ISIS wint met de machtstoename en een toename van het ideeengoed van extreem rechts. ISIS wint met elke toename van haat en elke vermindering van de dialoog tussen mensen onderling.

Partijen als het PVV, partijen die extreem rechts zijn en optreden “in het belang van het eigen volk” doen exact datgene wat partijen als ISIS sterker maakt: het overschreeuwen van minderheidsgroepen, het versterken van het gevoel van onveiligheid bij iedereen die geen onderdeel is van die clubs en het afkappen en saboteren van (opnieuw) een dialoog.

Gelukzoekers en profiteurs zijn geen vluchtelingen

Gelukzoekers en profiteurs zijn geen vluchtelingen. Ikzelf ben een gelukzoeker en een profiteur (van onder andere mijn achtergrond en mijn kennis en opleiding) en ik ben weg ben zodra de situatie in (bijvoorbeeld) Nederland slechter wordt.

Ik, als gelukzoeker, ga niet zitten wachten tot de situatie in mijn leefomgeving zo slecht is dat mijn kinderen dood gaan. Ik ga, zodra dingen gek beginnen te ruiken en ik ben vertrokken ver voor dat moment dat dingen slecht beginnen worden.

De mensen die vluchten, zijn de mensen die bleven ONDANKS alle shit. Die waarschijnlijk, mogelijk en onder andere kozen voor hun vrienden het gezin en voor volhardendheid en mogelijke hoop op verbetering ONDANKS de gevaren en ONDANKS de directe dreiging in hun directe leefomgeving. Deze mensen gingen pas weg toen alles kapot was.

De prijs van democratie is vrijheid

De prijs van een democratie is vrijheid van en voor de bevolking in die democratie. De prijs van die vrijheid is dat we NIET op elke hoek van de straat politie hebben staan, NIET elke mogelijke verdachte oppakken en fouilleren op basis van vermoedens en uiterlijke kenmerken, NIET overgaan tot het dichtgooien van grenzen, NIET de discussie vermijden met minderheidsgroepen, NIET proberen om de massa tot één specifieke beweging aan te zetten.

De prijs van vrijheid is bewustwording

De prijs van die democratie is vrijheid en de prijs van vrijheid is dat we ons bewust moeten zijn en bewust moeten maken van wat er gaande is in de wereld rondom, zodat stemmingmakers en demagogen en mensen met een wereldbeeld dat op het grensgebied van waanzin ligt, minder tot geen kans meer krijgen om macht te verzamelen. Zodat mensen die keiharde leugens vertellen om macht te verzamelen, minder tot geen kans meer krijgen om macht te verzamelen.

Parallellen met het verleden

Natuurlijk zijn er parallellen te vinden met het Europa van 1932 en 1934. Ik zie ze onder andere in de groeiende haat en de groeiende angst in de woorden van de mensen online. De populairiteitsgroei van partijen als het PVV, die profiteren van de haat en angst in de buiken en onderbuiken van de bevolking en deze voedt met nog meer haat en gebruikt om hoger te stijgen. Ik zie het in reacties van regeringsleiders die blijkbaar denken dat het grootste probleem rondom de vluchtelingen ligt in de migraties die ze doen over de grenzen van Europese landen en die denken dat de beste respons op het vluchtelingenprobleem bestaat uit het optrekken van nog meer barrieres en het neerzetten van nog meer politie, inplaats van het gesprek aan te gaan en te kijken wat er werkelijk speelt.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s