“Promotie van SF en het in contact brengen van…”

Het NCSF gaat op dit moment door een transitie.

De uitkomst van die transitie kan bestaan uit de dood van de (huidige) vereniging, een hergeboorte of slechts een kleine verandering in de aanpak van het NCSF.

Dit is wat het NCSF over zichzelf te vertellen heeft (link):

Het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction [..] is een vereniging met tot doel de promotie van Science Fiction, en het met elkaar in contact brengen van liefhebbers van het genre.

Kijken we naar de activiteiten van de vereniging, dan zien we het volgende:

 • Een eigen blad, dat 4 keer per jaar verschijnt, op papier, in A4-formaat, met artikelen over het fantastische genre en met besprekingen van films en boeken.
 • Een boekenclub, waar tweedehands boeken kunnen worden gekocht en dat overigens ook als promotiemiddel wordt ingezet op beursen elders.
 • Een vergadering, die twee keer per jaar gehouden wordt.
 • Twee SF-Cafés, één in Amsterdam, één in Den Haag.
 • Contact met het fandom (wat dat ook betekent) en betrokkenheid bij de organisatie van conventies.
 • Onderhoud van een agenda van activiteiten op het gebied van SF en Fantasy.
 • Uitgave van een aparte verhalenbijlage: Wonderwaan

Vraag om input

Het NCSF vraagt om ideeën en input. En bij deze geef ik de mijne. Ik heb vanuit mijn gevoel gekeken naar de mogelijke waarde van het NCSF, het spanningsveld tussen oud en nieuw, de waarde van een visie en een duidelijk plan en wat volgens mij zou kunnen gebeuren in de volgende fase.

Verwatering?

Richt het NCSF zich puur op SF zoals de doelstelling aangeeft, of hoort daar tegenwoordig ook Fantasy bij?

De grootste overwinning van het NCSF

De grootste overwinning van het NCSF is, in mijn ogen, dat het nog bestaat. Dit klinkt mogelijk cynisch en is het niet.

Weinig clubs en activiteiten komen voorbij het zevende jaar en veel initiatieven zijn al doodgebloed als jaar 4 is aangebroken. Het is namelijk ontzettend makkelijk om iets op te starten en ontzettend moeilijk om dat in stand te houden. Het NCSF bestaat dit jaar 40 jaar en dit is mogelijk de eerste crisis sinds 20 jaar (of langer).

Er zit iets enorm sterks in het DNA van het NCSF. Iets dat de tand des tijds heeft doorstaan. Dat “iets” is zeldzaam en verdient aandacht en waardering.

Waarde van de huidige assets

Het NCSF heeft geen naamsbekendheid bij het publiek in Nederland. Het ledental is mij onbekend, maar ik vermoed dat dit nog steeds minder dan 1000 mensen zijn. Het blad brengt content die elders (o.a. Hebban.nl, Fantasywereld.nl en SF-Terra) ook te vinden is. De boekenclub biedt wat een gespecialiseerde tweedehands-boekenwinkel ook kan bieden. De website bevat het absolute minimum aan informatie. En als er een kennisbank is van alles wat er in de afgelopen decennia in SF-Nederland gebeurd is, dan is die onzichtbaar.

De enige waarde die het NCSF op dit moment bezit is mogelijk de leeftijd. Een club die zich al 40 jaar in stand heeft weten te houden is zeldzaam. Voor het merk NCSF is dit een plus.

Het grootste gevaar: sentiment

Dit is wat ik vrees: dat er niets gaat veranderen, dat het nieuwe bestuur de oude lijn blijft doorzetten omdat de energie voor nieuwe initiatieven structureel wordt weggezogen naar het in stand houden van de oude activiteiten.

Die oude roeiboot? Met barsten? Die zo vol krassen zit en o zo sympathiek is (zie een post op de gesloten NCSF_Toekomst pagina)? Stop er acht staven dynamiet in, ga op een veilige afstand staan en breng de boel tot ontploffing. Vergeet niet eerst wat flessen champagne te openen. Geniet van het vuurwerk.

Het NCSF zoals het tot nu toe was is als het huis van opa en oma, vol herinneringen, waarin oude vrienden samenkomen en waarvan nieuwe mensen wegblijven. Het is een oud huis met ouwe troep, waarin tot en met dit jaar nog gedacht werd dat een papieren tijdschrift beter werkte in het nastreven van de doelstellingen van de vereniging, dan een goeie website.

Schoonmaak

Die oude troep? Die had ooit een functie, maar staat nu waarschijnlijk voornamelijk in de weg. Ruim het op. Werk stap voor stap aan een plan voor de her-inrichting. “Wat was nuttig?” en “Wat heeft en had waarde, maar levert niets- of te weinig op?”. Haal de meubels weg. Strip de keuken leeg. Strip de vloer en de muren kaal, tot alles kaal is.

Ga dan nadenken over- en beginnen aan de herinrichting.

Heroverweging

Maar voordat je dat doet, denk na over het volgende: Wat zijn de doelstellingen van het NCSF? Wat is je visie als nieuw bestuur? Hoe wil je dat huis gebruiken? Is het groot genoeg? Ligt het in de juiste omgeving en op de juiste plek? Heeft het de juiste uitstraling?

Het kan zijn dat dat huis bij uitstek al niet het juiste huis was. En dat herinrichting nooit zal leiden tot meer bezoekers en meer mensen in de club.

Waardering

Als dat oude huis gestript gaat worden: gooi niets weg, of niets zomaar weg. Een brandstapel kan een optie zijn. Maar dat oude spul heeft nut gehad. En het verdient waardering. En een plek.

Die plek is niet in het huis. Maak een museum. Schrijf een “40 jaar NCSF” ding. Zoek foto’s bij elkaar. Eer de bestuursleden en de leden die actief waren. Gooi dat spul online op een plek waar het echt iets toevoegt. Plaats het in godsnaam op de achtergrond, maar wel goed vindbaar voor diegenen die het écht willen weten. Geef elk van de mensen die heeft bijgedragen aan het NCSF zonder enige uitzondering (behalve als ze de boel hebben opgelicht, dingen bewust hebben gesaboteerd, of er totaal met de pet naar hebben gegooid en/of er met de kas vandoor zijn gegaan) de rol die ze verdienen: die van helden. Maak een deur in dat huis naar die oude plek van herinneringen, maar laat dat verleden niet in de weg staan van de toekomst.

Economie, of “wat kost die vrijwilliger eigenlijk? En wat brengt het op?”

De economie van het NCSF is die van tijd, beschikbaarheid en bereidheid van een kleine groep mensen die heel veel over hebben voor hun club.

Neem die tijd, die beschikbaarheid en bereidbaarheid serieus. Koppel er harde cijfers aan. Meubelmakers kosten gemiddeld 40 euro per uur. Programmeurs zoals ik, kosten gemiddeld 60 tot 90 euro per uur. Een schoonmaker via Helpling kost ongeveer 14 euro per uur. Alles bruto en in de eerste gevallen: ex BTW.

Bereken de inzet van je mensen. Kies een getal, bijvoorbeeld: 20 euro per uur, of 50 euro per uur. En kijk hoeveel kapitaal er geleverd en geïnvesteerd wordt door je vrijwilligers. Kijk dan hoeveel dat oplevert:

 1. In nieuwe leden
 2. In zichtbaarheid van de vereniging
 3. In de omzet van die vereniging

Staat dat in verhouding? Is elke euro die je vrijwilligers investeren terug te vinden in groei? Of is er stilstand?

Groei 1: Geen groei?

Als er geen groei is, dan verspil je tijd, geld en energie. Dan doe je iets fout met het kapitaal dat al die vrijwilligers in jouw vereniging pompen. Als er geen groei is, dan leidt de vereniging verlies en mag je en moet je het bestaansrecht van die vereniging ter discussie stellen.

Groei 2: Dialoog met anderen of een gesprek met jezelf?

Zonder groei, is een vereniging zoals het NCSF voornamelijk in gesprek met zichzelf. Elke promotie die het doet, is naar de eigen leden en mensen die al in de in-crowd zitten.

Groei 3: Laten zien dat je druk bezig bent, zonder resultaat te behalen

Wat gebeurt er binnen het bestuur en binnen de activiteiten van de vereniging? Lijkt dit op: “Laten zien dat je druk bezig bent, zonder resultaat te behalen”?

Een voorbeeld daarvan: heel veel vergaderingen houden, veel dingen bespreken, veel rapporten schrijven en heel veel dingen doen die heel erg belangrijk lijken maar die uiteindelijk niets met de werkelijke doelstellingen te maken hebben.

Groei 4: Geloven dat het er toe doet (terwijl het tijdverspilling is)

In veel gevallen, zeker bij oudere organisaties, geloven mensen werkelijk dat al die vergaderingen en rapporten en rapportages iets bijdragen. In de meeste gevallen leidt het voornamelijk tot niets.

Mijn vrees en mijn gevoel is dat het NCSF (al meer dan 20 jaar geleden overigens) in deze valstrik is gelopen. Er worden allerlei dingen ontplooid en men is zeker weten heel erg druk bezig met van alles, inclusief de boeken-sectie, maar hoe zichtbaar is het NCSF voor het publiek? En hoe groot is de jaarlijkse aanwas?

Ter vergelijking: de meeste Nederlandse Fantasy-festivals trekken in een weekend 1000 tot 5000 mensen, met Elf Fantasy Fair (20.000 en meer) als topper. Geen van hen is ouder dan 15 jaar.

Groei 5: Doelstellingen en mijlpalen

Een doelstelling is leeg zonder mijlpalen. Een mijlpaal heeft een datum en een meetbaar resultaat. Bijvoorbeeld: “Op 31 januari 2016 hebben we 300 nieuwe leden”.

En meer specifiek: “200 van die leden zijn jonger dan 25 jaar.”

Heeft het (nieuwe) NCSF een plan? Een stel doelstellingen? Of doet men maar wat?

Groei 6: “Bond tegen het vloeken”, of hoe het ook kan

De Bond tegen het Vloeken is net als het NCSF een cultureel randverschijnsel. Ik weet niet hoe ze met hun ledenaantal zitten. Maar De Bond tegen het Vloeken heeft, dankzij focus, visie en heldere mijlpalen twee dingen bereikt:

 1. Ze halen jaar na jaar na jaar voldoende geld binnen om binnen Nederland een constante (en relatief dure) campagne te kunnen voeren
 2. Ze hebben naamsbekendheid opgebouwd.

Het NCSF heeft dat niet. Het NCSF is (door hun eigen beleid) voornamelijk:

 1. Onzichtbaar.
 2. Onvindbaar.

En voor een 40 jaar oude club die vanaf het begin het woord “promotie” in de doelstelling heeft staan, is dat een slecht teken.

Groei 7: “Ze komen wel naar ons toe” is geen strategie

Klaar.

Groei 8: Focus is alles. Dienen de plannen van het nieuwe bestuur de doelstelling van het NCSF?

Wat wil het nieuwe bestuur? Is jullie agenda, je plan, je toekomstvisie duidelijk? Hebben jullie doelstellingen gezet? “Zoveel nieuwe leden in zoveel tijd, inzet van die en die media, besteding van zo en zoveel geld”? Staat elk onderdeel van dat plan in dienst van de oorspronkelijke doelstelling van het NCSF? (“promotie van.. [..] in contact brengen van…”) We noemen dit even “A”.

Zijn er activitetein en plannen (we noemen dat even “B”) die buiten die scope van “in contact brengen van” en “promotie van …” liggen?

Indien ja en ja: versterk A. Drop B.

Missie, visie, doelstellingen

Wat gaat er gebeuren met de oude missie? Is er een nieuwe visie? Zijn er concrete doelstellingen rond die missie en die visie? Worden deze gesteund door mensen binnen de vereniging? Wordt het gesteund door diegenen die het verschil maken?

Plan van aanpak

Bestaat er al een plan van aanpak? Met deadlines en actiepunten? Wordt ook dit gesteund door mensen binnen de vereniging en door diegenen die het verschil maken?

Oud bestuur

In hoeverre werkt het oude bestuur hierin mee? Hoe relevant is dat straks nog? En als er tegenwerking is, in hoeverre wordt daardoor de nieuwe visie, de nieuwe doelstellingen en het nieuwe plan van aanpak gereduceerd tot een kreupele schaduw van zichzelf?

Heeft de input van dat oude bestuur positieve impact, of negatieve? En maakt de afbreuk van het plan (als dat gebeurt) het nog wel een plan waar het nieuwe bestuur achter kan staan? Motivatie uit kan putten?

Inhoud en tijdsbesteding

Hier is mijn idee.

 1. Maak jezelf een “resigids” en een showcase voor SF en Fantasy in Nederland. Denk: “The lonely Planet”. Wat gebeurt er allemaal in Nederland? Door wie wordt dat uitgevoerd? Waar? Waarom en voor wie kan dat interessant zijn? Op wie moeten we als nieweling in Nederland gaan letten? Wie moeten we zeker gaan lezen en volgen?
 2. Etaleer en profileer de Nederlandse makers. Wie schrijven er allemaal boeken? Wie maken er allemaal illustraties en games en SF/Fantasy-gerelateerde dingen? Interview ze. Stop die informatie in een database. Maak die informatie makkelijk te vinden. Voorzie alles van de juiste tags.
 3. Stop met recensies. Je verspilt je tijd en je mensen met bezigheden die elders ook al worden gedaan (Hebban.nl en Fantasywereld.nl) en die niet (meer) de doelstelling dienen.
 4. Stop met het pleasen van de verlangens van oude mensen. Dit is 2015. Oude mensen zorgen niet voor groei. Dat doen jongeren. Elk initiatief dat het aantrekken van jonge leden en lezers en bezoekers in de weg staat, is een verspilling van tijd.
 5. Geef alles gratis weg. Dat doe je nu ook al. En betaalmuren? Die werken niet. Zeker niet als je veel mensen wilt bereiken en die mensen met elkaar in contact wil brengen.
 6. Stop met artikelen over dingen die buiten Nederland gebeuren. Dat doen Tor.com, iO9, Europa-sf en andere partijen al voor je. En waarschijnlijk beter. En ook hier verspil je de tijd van je vrijwilligers met het toevoegen van dingen (inclusief besprekingen van Nederlandse schrijvers) die elders al bestaan en gevonden kunnen worden.
 7. Ga daadwerkelijk uitzoeken wat er speelt en leeft in [Genre-]Nederland (en Belgie). Wordt een actief speler. Zoek uit welke schrijfclubjes er zijn, wie er sketch-meetups organiseren, wat er op SF-gebied gaande is in game-development en op filmschools en zo voorts. Profileer de [genre-]uitgevers. Doe interviews met schrijvers en uitgevers. DAT is waarin je jezelf onderscheiden kan en waarmee je mensen in contact kan brengen.
 8. Weet wat bindend werkt voor je doelgroepen. Wat wil je doelgroep? Wat zoeken ze? Wat ontdekken ze? Wat maakt dat ze terug komen? Waarom is dat lekker? Waarom is dat belangrijk?
 9. Segmenteer. Elke stroming en elke subcultuur heeft altijd een beperkt aantal makers en een groot aantal volgers. Wie zijn de makers? Wie zijn de volgers? Waarom zouden de volgers de makers volgen?
 10. Richt je op visie en kwaliteit. Er is overal al meer dan genoeg middelmatige meuk te vinden. Doe dat zoekwerk naar het sublieme. Beloon je bezoekers met topwerk en top-content, als ze voor de eerste keer op de NCSF site komen. Laat vanaf de eerste seconde zien dat er prachtige dingen gebeuren en gedaan worden en dat het de moeite waard is om terug te komen.
 11. Richt je op de toekomst. Het verleden is dood. De activiteiten die toen ontplooid werden hebben in 40 jaar nauwelijks tot groei geleid. De ouwe lullen, inclusief ikzelf, zijn niet relevant meer als doelgroep. [Zoals gezegd:] De jongeren zorgen voor de groei. Dit zijn lezers en filmkijkers en fans van 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar en 30 jaar oud.
 12. Luister naar de feedback van 15 jarige lezers (+ en – 3 jaar). Als zij de content saai vinden (let op de schrijfstijl: is die actief? Komt de boel snel ter zake? Kijk naar de afbeeldingen. Kunnen die concurreren met het professionele werk elders?), dan is het saai. En als het saai is, dan moet het overnieuw.
 13. Drop het SF-café als activiteit van het NCSF. Een SF-Café is voor ouwe lullen, niet voor een jonge doelgroep.
 14. Ga voorbij het amateuristische. Je wilt een contactcentrum zijn? Voor SF? Je wilt promotie plegen? Daar hoort een heldere visie en een  strak plan bij. Met duidelijke doelstellingen en mijlpalen. Daar is geld voor nodig, dat door de consistente en constante uitvoer van een zakelijk plan verzameld kan worden. Daar hoort aantrekkelijke content bij, die in dienst staat van de doelstellingen. Daarvoor moet het NCSF zichtbaar worden, op wat voor wijze dan ook denkbaar en mogelijk is. Net als De bond tegen het Vloeken zichtbaar is. Daar hoort een kei-strakke website bij, die past in 2015. Wat er nu staat, is leuk en netjes, maar niet goed genoeg.
 15. Trek iemand aan die een succesvol zakenman/vrouw is geweest, van SF en Fantasy houdt en snapt hoe je in 2015 dingen doet. En volg zijn of haar advies. Serieus. Het NCSF gaat groeien. Het gaat helpen.
 16. Vergeet mobiel niet. Veel mensen lezen onderweg. Posts van Facebook en andere zaken, die weer door kunnen linken naar het NCSF
 17. Kom te weten welke zoektermen mensen gebruiken. “Ik vind dit en dat leuk en zoek nu daar en daar op.”
 18. Investeer in SEO. Werk met mensen die ervaring hebben met zoekwoord-optimalisatie voor Google en andere search-engines.
 19. Wordt zichtbaar. Investeer in Google Adwords en Facebook-advertenties. Verlaat die doodlopende steeg waar je nu zit. Het merk moet “IN YOUR FACE!!” zijn voor je doelgroep. Besteed elke maand 500 euro, ongeveer 50% van je jaarinkomen. Doe dat een jaar lang. Elke klik gaat je ongeveer 20 cent kosten, omdat dat de kosten zijn van de zoekwoorden die je gebruikt. 10% van die doorklikkers is een potentiële blijver. Maximaal 10% daarvan is mogelijk bereid geld te betalen voor iets dat het NCSF te bieden heeft. Het werkt.
 20. Knal 2 joekels van advertenties in 2 Abri’s neer op een druk bezocht station. [edit: dit is ter illustratie] zoals Utrecht Centraal en doe dat regelmatig. De kosten zijn gigantisch. Maar je maakt impact als je het regelmatig herhaalt.
 21. Ga sponsors zoeken. Voor die advertenties en [bijvoorbeeld] die Abris is (heel veel) geld nodig. Zeker als je dat consistent doet. Houdt je huidige abonnees te vriend, laat ze zien wat je met hun bijdrages doet, deel je successen. Zoek naar andere bronnen van inkomsten. Maak gebruik van mensen met zakelijk inzicht. Zorg dat je geld bij elkaar gaat krijgen.
 22. Investeer in de menselijke kant van social media. Mond tot mondreklame is en blijft een effectief middel als aanvullende strategie. Vind mensen binnen de groep die briljant zijn met Facebook, Twitter, Instagram en andere zaken. Vind daarin ook de 15-jarigen. Je nieuwe lezers zitten daar en die doelgroep is essentieel voor de toekomst.
 23. Zorg dat je blijft focusen op nieuwe betalende leden voor de vereniging. Het concept mag dan anders zijn, de droom blijft hetzelfde en voor die droom blijft geld nodig. 500 leden [als voorbeeldgetal] x 25 Euro is nog altijd 12.000 Euro per jaar aan besteedbaar inkomen.
 24. Maak het geheel aantrekkelijk. Beeld communiceert. Kleur en vorm communiceren. Hosting is goedkoop. We hebben een shitload aan talentvolle mensen en Internet maakt het mogelijk om alles full-color te doen.
 25. Zet alles online en maak het doorzoekbaar. Zonder beperkingen. Plaats die interviews met makers, schrijvers en andere mensen. Maak showcases van illustratoren. Categoriseer die informatie, maak het mogelijk om makkelijk dingen te vinden.
 26. Doe meer moeite met die kalender. De huidige kalander zegt me voornamelijk: Iemand had er duidelijk geen zin in. Categoriseer ook daar de informatie. Geef ingangen: “Wat wil je?” “Waar zoek je naar?” En streef naar absolute compleetheid.
 27. Wees een heldere, mooie en rijke bron van informatie. Dit is een herhaling van punt 1, maar vanuit een andere hoek. Als je mensen in contact wil brengen met SF (in Nederland) dan moet je kunnen laten zien wat er allemaal is. Maak het mooi, aantrekkelijk, iets waarvan ik denk: “Shit: dat is uitgebreid, modern en iets dat ik MOET boekmarken!”
 28. Ga actief op zoek naar fans die jonger zijn dan 21 jaar. Ook dit is een herhaling, in andere woorden. Luister naar ze. Betrek ze in de redactie. Laat ze zoeken naar nieuwe trends en gave dingen. Gebruik die input. Redigeer het. Zet het online. Laat ze evenementen organiseren. Zelfs als dat lokaal is.
 29. Ontwikkel een duidelijke en levensvatbare visie. [Ook dit is al in andere vorm gezegd.] Wat is dat “in contact brengen” dan wel? “Lekker met elkaar in de kroeg zitten”? Of is er meer te doen en te halen? Hoeveel mensen wil je bereiken? Per jaar? Per maand? Wat gaat je doelstelling worden met betrekking tot pageviews en unieke bezoekers? Hoeveel geld wil je investeren? Hoeveel geld moet er gaan komen? Wat ga je doen met vrijwilligers? Wie ga je betalen?
 30. Organiseer get-togethers voor de schrijvers en makers. Het NCSF is opgericht als een contactcentrum. In 2015 ligt de macht bij de mensen. Zoek uit wat gaande is. Investeer eerst daar waar je de meeste impact maakt. Infiltreer. Breng actief schrijvers met makers (games, robotica, electronica, etcetera) en illustratoren in contact. Organiseer meetups op mooie, bereikbare en betaalbare locaties. En doe dat voor hen, niet voor jezelf.
 31. Vergeet die boekenclub. Natuurlijk had het in de ogen van de organisatie nut en het is fijn dat het een positieve balans heeft in de kas. Maar het is een passieve manier van reklamemaken.
 32. Vraag je af of je als het NCSF nog nodig bent en wat je toegevoegde waarde is. Nederland kent momenteel verschillende evenementen en organisatoren die in staat zijn om duizenden mensen bij elkaar te brengen. Als “Contactentrum” voeg je weinig toe als niemand je kent, je evenementen door een handvol mensen bezocht worden en je daar niet overheen kunt gaan, of daar iets substaniteels aan toe kunt voegen.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s